Artikkelit

Oikeudesta hyvään kasvatukseen sijaishuollossa (2/2)

Tämä kirjoitus on jatkoa huhtikuussa blogina ilmestyneelle kirjoitukselle. NOJA-toiminnan yhteydessä olemme toisinaan kysyneet nuorilta, mieltävätkö he sijaishuollon aikuiset kasvattajinaan. Kysymys on voinut tuntua nuorista yllättävältä.

Oikeudesta hyvään kasvatukseen sijaishuollossa (1/2)

Koronakriisi on ennenkokematon tilanne kaikille vanhemmille ja ammatissaan kasvatustyötä tekeville aikuisille. Se haastaa kasvatusta koskevia käsityksiä. Nyt vaaditaan herkkyyttä tunnistaa lapsen turvattomuutta, taitoa suojella lasta

Hankekuulumisia 12 2019

Syksy on vaihtunut alkutalveksi, eikä joulukaan ole kaukana. Syksyyn on mahtunut monia hienoja kohtaamisia ja keskusteluja niin nuorten kuin ammattilaistenkin kanssa. Jäin miettimään, minkä asian

Erilaisia ja samanlaisia tiedontarpeita

Jokaisen nuoren tausta ja tilanne on omanlainen, myös sijaishuollossa. Myöskin nuorten tiedontarpeet ja tiedollinen ymmärrys ovat siten aina yksilöllisiä. Tämä näkökulma on vahvistunut ja konkretisoitunut

Tiedollisten oikeuksien turvaketju

Lastensuojelun Keskusliiton vuotuisten lastensuojelupäivien aiheena oli tänä vuonna yhdessä tekeminen aiheella ”Ketju kannattelee”. Teema innosti pohtimaan sitä, millainen ketju on luotu kannattelemaan lasten ja nuorten

Puolimatkassa ollaan – hankekuulumisia 8 2019

NOJA-hankkeemme on tätä kirjoittaessani aika lailla tasan puolivälissä. Mennyt puolitoista vuotta tuntuu kuluneen hurjan nopeasti. Paljon on ehtinyt tapahtua, ja ennen kaikkea ajatukset, ideat ja

Omavalvontatyö osallisuutta tukemassa

Saimme hienon mahdollisuuden osallistua Lastensuojelun Keskusliiton vetämään Omavalvonnan yhteistoiminnallinen kehittäminen lastenkodissa – hankkeeseen ja sen yhteydessä laaditun oppaan kirjoittamiseen. Mukana hankkeen työskentelyssä oli kokemusasiantuntijanuoria Osallisuuden aika

Hankekuulumisia 5 2019

  Kevään päätteeksi pääsimme työskentelemään upeiden Tampereen SOS-kehittäjänuorten kanssa. SOS-lapsikylälle iso kiitos yhteistyöstä! Kävimme nuorten kanssa mielenkiintoisia keskusteluja nuoren tiedollisten oikeuksien merkityksestä sijaishuollossa. Mietimme yhdessä

Luottamuksesta

Lastensuojelun sijaishuollossa oleville nuorille on tärkeää, että he voivat luottaa ympärillään oleviin aikuisiin. Luottamusta rakentaa se, että nuori voi tunnistaa aikuisen läsnäolon turvalliseksi, nuori voi