Oppaat

Hankkeen aikana laadittiin yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa kaksi opasta lastensuojelun sijaishuollon käyttöön. Oppaat löytyvät Lastensuojelun Keskusliiton sivuilta alla olevien linkkien kautta.

Kaikkein tärkeimmät asiat – Nuoren oikeus oikeuksiaan koskevaan tietoon sijaishuollossa -oppaan tavoitteena on tarjota tukea aikuisten ja nuorten yhteiselle oikeuksia koskevalle keskustelulle, ja vahvistaa näin nuorten osallisuutta sijaishuollossa. Oppaassa käydään läpi sitä, mikä oikeuksia koskeva tieto on nuorelle sijoituksen aikana keskeistä ja miten aiheita voi käsitellä yhdessä nuorten kanssa. Lähestymistapa on vahvasti perus- ja ihmisoikeuspohjainen. Mukana on myös konkreettisia ideoita vuoropuhelun tueksi, ja aihetta taustoitetaan käymällä läpi nuoren tiedollisia oikeuksia koskevaa sääntelyä sekä pohtimalla tiedon merkitystä.

Oppaan yhteydessä julkaistiin Tärkeitä oikeuksia sijaishuollossa -verkkomateriaali. Materiaali löytyy myös tulostettavassa pdf-muodossa.

Meidän oma valvontasuunnitelma – Opas nuorten osallisuutta tukevaan omavalvontatyöhön lastenkodeissa on ensisijaisesti sijaishuollon ammattilaisille suunnattu käytännönläheinen opas, joka kuvaa nuorten kanssa toteutettavan omavalvontasuunnitelman työstämisprosessia.