Artikkelit

Ajatuksia oikeuksista, tiedosta ja unelmista

Lapsen oikeuksien viikkoa, joka huipentuu lapsen oikeuksien päivään 20.11., vietetään tänä vuonna unelmiin ja tulevaisuuteen liittyvillä teemoilla. Unelmien arvo on niiden ainutkertaisuudessa: ne kasvavat yksilön kokemuksien

Hankekuulumisia 10 2020

Palasin lokakuun alussa antoisan vanhempainvapaan jälkeen taas töihin. Kymmenen kuukautta kului toisaalta nopeasti, mutta ehtipä maailma sinä aikana muuttua! Korona vaikutti tietysti hankkeen ryhmätoimintaan keväällä,

Reiluuden kokeminen vahvistaa nuoren osallisuutta

Lastensuojelun sijaishuollossa olevien nuorten asemaa ja oikeuksia on arvioitu sosiaali- ja terveysministeriön asettaman lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän loppuraportissa. Loppuraportti sisältää luonnoksen lastensuojelulainsäädännön uudistamiseksi. Luonnoksen yhtenä

Oikeudesta hyvään kasvatukseen sijaishuollossa (2/2)

Tämä kirjoitus on jatkoa huhtikuussa blogina ilmestyneelle kirjoitukselle. NOJA-toiminnan yhteydessä olemme toisinaan kysyneet nuorilta, mieltävätkö he sijaishuollon aikuiset kasvattajinaan. Kysymys on voinut tuntua nuorista yllättävältä.

Oikeudesta hyvään kasvatukseen sijaishuollossa (1/2)

Koronakriisi on ennenkokematon tilanne kaikille vanhemmille ja ammatissaan kasvatustyötä tekeville aikuisille. Se haastaa kasvatusta koskevia käsityksiä. Nyt vaaditaan herkkyyttä tunnistaa lapsen turvattomuutta, taitoa suojella lasta

Hankekuulumisia 12 2019

Syksy on vaihtunut alkutalveksi, eikä joulukaan ole kaukana. Syksyyn on mahtunut monia hienoja kohtaamisia ja keskusteluja niin nuorten kuin ammattilaistenkin kanssa. Jäin miettimään, minkä asian

Erilaisia ja samanlaisia tiedontarpeita

Jokaisen nuoren tausta ja tilanne on omanlainen, myös sijaishuollossa. Myöskin nuorten tiedontarpeet ja tiedollinen ymmärrys ovat siten aina yksilöllisiä. Tämä näkökulma on vahvistunut ja konkretisoitunut

Tiedollisten oikeuksien turvaketju

Lastensuojelun Keskusliiton vuotuisten lastensuojelupäivien aiheena oli tänä vuonna yhdessä tekeminen aiheella ”Ketju kannattelee”. Teema innosti pohtimaan sitä, millainen ketju on luotu kannattelemaan lasten ja nuorten