Terveiset NOJA:n ja SOS-Lapsikylän yhteistyöstä

Nuorten antama palaute on tärkeässä roolissa, kun heitä kohdataan erilaisten aiheiden parissa. Palautteen merkitys on korostunut myös NOJA-hankkeen ja SOS-Lapsikylän yhteistyönä syksyllä toteuttamissa nuorten ryhmissä teemalla nuoren oikeudet ja asema sijaishuollossa.

Yhteistyö on alkanut jo keväällä 2019 SOS-kehittäjänuorten kanssa ja jatkui NOJA-toiminnan perhehoidon pilotin suunnittelulla SOS-Lapsikylän asiantuntijoiden kanssa keväällä 2020. Syksyn 2020 aikana pilotti toteutettiin kahtena eri ryhmänä Punkaharjun ja Tampereen lapsikylissä. NOJA-hankkeesta Pasi Pollari piti perhehoidon työntekijöille perehdytystä sekä veti NOJA-iltoja lapsikylien nuorille yhdessä SOS-Lapsikylän Eveliina Ikosen ja Kaarina Ronkaisen kanssa. Tärkeässä roolissa ovat olleet myös kylien työntekijät. He ovat tuellaan mahdollistaneet toiminnan toteuttamisen.

Nuorten elämä kulkee polveilevia polkuja pitkin, eikä omien oikeuksien ja aseman äärelle pysähtyminen välttämättä ole aina ensimmäinen kiinnostuksen kohde. Nuorten illoissa oli kuitenkin vaivatonta päästä itse asiaan nopeasti. Ryhmässä asioiden pohdiskelu koettiin mielekkääksi ja nuoret osallistuivat aktiivisesti ja keskustelivat paljon. Palautteen mukaan he kokivat saaneensa vastauksia kysymyksiinsä ja ymmärryksensä asioista lisääntyneen.

”Koska on seuraava kerta”, oli erään nuoren spontaani kommentti viimeisen NOJA-illan jälkeen. Nuorten parissa on siten selvästi kiinnostusta aihetta kohtaan. Tietoa ja ymmärrystä omista oikeuksista kaivataan lisää ja aiheen äärelle ollaan valmiita kokoontumaan myös jatkossa. Palautteen perusteella aiheen ympärillä olevaa toimintaa pitäisi olla enemmän tarjolla. Nuoret haluavat jatkuvuutta aiheiden käsittelyyn ja osa haluaa palata niihin myös omien aikuistensa kanssa.

Nuorten innostuneen palautteen johdosta nuorten oikeuksia ja asemaa käsittelevä toiminta laajenee ensi vuonna kaikkien SOS-Lapsikylien osallisuustyön osaksi. Jatkossa jokaisella SOS-Lapsikylän nuorella olisi mahdollisuus osallistua toimintaan vähintään kerran vuodessa. Ensi vuoden toimintaa suunnitellaan parhaillaan, ja NOJA-hanke on mukana tukemassa toiminnan alkuvaiheen toteuttamista. Yhteistyö siis jatkuu!

Eveliina Ikonen
SOS-Lapsikylä
SOS-Kehittäjänuoret
asiantuntija, vertaisohjaaja, sosionomiopiskelija

Kaarina Ronkainen
SOS-Lapsikylä
osallisuus & H´uraa -työelämävalmennus
kehittämissuunnittelija, sosionomi (AMK)

Pasi Pollari
NOJA-hanke
projektityöntekijä
OTM, sosiaalikasvattaja