Hankekuulumisia – viimeistä kertaa!

Hankematka alkaa olla viittä vaille valmis, sillä meneillään on viimeinen varsinainen hankekuukausi. Pasi aloitti jo kuun alussa uudessa tehtävässä, mutta jatkaa loppuun asti osa-aikaisena. Hän siirtyy Lapsistrategian projektiin, jossa nuoria kuullaan lastensuojelulain muuttamista koskevasta lakiesityksestä. Mikä hienointa, projektissa on tarkoitus hyödyntää myös hankkeemme kokemuksia – onhan tiedolla ja ymmärryksen varmistamisella mitä suurin merkitys lasten ja nuorten kuulemisen yhteydessä.

Viime kuukaudet ovat kuluneet tiiviisti Lastensuojelun Keskusliiton kanssa laadittavan yhteisoppaan kirjoittamisessa. Opas julkaistaan maaliskuun lopussa. Oppaassa käydään läpi sitä, mikä oikeuksia koskeva tieto on nuorelle sijoituksen aikana keskeistä ja miten aiheita voi käsitellä yhdessä nuorten kanssa. Lisäksi tarkastellaan nuoren tiedollisia oikeuksia koskevaa sääntelyä sekä pohditaan tiedon merkitystä. Oppaan yhteydessä julkaistaan erityisesti oikeuksien sisältöjä käsittelevä Tärkeitä oikeuksia sijaishuollossa -verkkomateriaali. Materiaalista ja sen syntyprojektista kirjoitamme vielä erikseen.

Hankkeessa työskentelimme nuorten kanssa ryhmämuotoisesti, mutta oppaassa lähestymistavaksi on otettu joustavuus: mallinnukset on tarkoitettu hyödynnettävästi niin ryhmä- kuin yksilötyöskentelyssäkin. Opas on myös suunnattu laajasti kaikille eri lastensuojelualan toimijoille. Ajatuksena on, että näin hankkeessa kehitetyt tavat lisätä nuorten oikeudellista ymmärrystä voivat levitä mahdollisimman tehokkaasti. Toivomme todella, että opas osoittautuu hyödylliseksi välineeksi edistää nuorten tiedollisia oikeuksia!

Lisäksi olemme viime kuukausina tavanneet ja kertoneet hankkeen kokemuksista eri tahoille. Usein on kysytty, yllättikö hankkeen aikana jokin erityisesti? Näissä hetkissä huomaa, miten osin on vaikea jälkikäteen tavoittaa ajatuksia, joita ennen projektin alkua on ollut. Ehkä helpompi on vastata, mikä ei yllättänyt meitä: nuorten kanssa saa aikaan todella mielenkiintoisia keskusteluita laajasti eri perus- ja ihmisoikeuslähtöisistä teemoista ja asioiden pohtiminen yhdessä nuorten kanssa on mukavaa. Jokainen nuori on yksilö, jolla on omat kiinnostuksen kohteensa, osallistumisen tapansa sekä tarpeensa tietää asioista ja käsitellä niitä.

Kokemuksia kerromme myös 30.3. järjestettävässä webinaarissa, jonne voi ilmoittautua täältä:
https://www.lskl.fi/tapahtumat/webinaari-kaikkein-tarkeimmat-asiat-nuoren-oikeus-oikeuksiaan-koskevaan-tietoon-sijaishuollossa/

Olemme tehneet Osallisuuden Ajan kanssa yhteistyötä koko hankkeen ajan, ja mielenkiintoisia suunnitelmia on myös hankkeen jälkeiselle ajalle NOJA-mallinnusten ja kertyneen tietotaidon hyödyntämisestä Osallisuuden Ajan puitteissa. Aiemmin kerroimmekin jo yhteistyöstä SOS-lapsikylän kanssa ja sen hienoista jatkoista.

Vaikka tämä hanke päättyy, monia erilaisia jatkopolkuja on siis näkyvissä. Itse jään seuraavaksi vielä astetta konkreettisemmin ”kotitoimistolle”, eli lasten kanssa kotiin. Projekti on ollut hieno ja arvokas kokemus. Ennen kaikkea se on ollut hyvin opettavainen, ja saanut todella ymmärtämään, mistä perus- ja ihmisoikeuksissa on syvimmillään kyse. Niistä lasten ja nuorten aivan Kaikkein Tärkeimpien Asioiden suojelemisesta, jotka meidän aikuisten velvollisuutena on turvata jokaiselle ainutlaatuiselle lapselle ja nuorelle.

Reetta