Omavalvontatyö osallisuutta tukemassa

Saimme hienon mahdollisuuden osallistua Lastensuojelun Keskusliiton vetämään Omavalvonnan yhteistoiminnallinen kehittäminen lastenkodissa – hankkeeseen ja sen yhteydessä laaditun oppaan kirjoittamiseen. Mukana hankkeen työskentelyssä oli kokemusasiantuntijanuoria Osallisuuden aika ry:stä, allekirjoittanut NOJA -hankkeesta sekä yhden lastenkodin johtaja, vastaava ohjaaja, ohjaaja ja nuoret.

Tänään julkaistu opas ”Meidän oma valvontasuunnitelma – opas nuorten osallisuutta tukevaan omavalvontatyöhön lastenkodeissa” sekä asiaa koskeva lehdistötiedote löytyvät Lastensuojelun Keskusliiton sivuilta.

Lasten ja nuorten oikeutta muodostaa näkemyksensä asioista, jotka merkittävällä tavalla koskevat häntä itseään, on tärkeää tukea. Kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille ja nuorille tällainen merkittävä asia on lastenkodin toiminta kaikkine siihen liittyvine kysymyksineen.

Avoin, ilmiöitä ja niiden merkityksiä tarkasteleva keskustelu on yleensä aina hyvä lähtökohta ymmärryksen rakentamiselle ja nuorten saamiselle mukaan. Vaikeisiin käsitteisiin tai yksityiskohtiin ei pidä takertua. Asioiden ja ilmiöiden taustalta on löydettävissä selkeitä ideoita, joita on hyvä auttaa hahmottamaan nuorille. Tämä kaikki lisää nuoren mahdollisuuksia muodostaa yhteyksiä asioiden välille ja muodostaa niistä mielipiteitään.

Lasten ja nuorten omavalvontasuunnitelma toimii esimerkkinä lasten ja nuorten ymmärrystä ja vaikuttamismahdollisuuksia lisäävästä ja heidän oikeuksiaan kunnioittavasta työstä. Lasten ja nuorten osallistaminen lastenkodin omavalvonnan merkityksen tarkasteluun on mahdollisuus tukea heitä muodostamaan käsityksensä saamastaan palvelusta ja antamaan siitä palautetta. Tämä tulisi nähdä lakisääteisen omavalvontatyön tärkeänä osana.

Pasi