Puolimatkassa ollaan – hankekuulumisia 8 2019

NOJA-hankkeemme on tätä kirjoittaessani aika lailla tasan puolivälissä. Mennyt puolitoista vuotta tuntuu kuluneen hurjan nopeasti. Paljon on ehtinyt tapahtua, ja ennen kaikkea ajatukset, ideat ja näkemykset kehittyneet ja muotoutuneet hankkeen edetessä.

Oleelliseksi on muodostunut löytää sellaisia puhe- ja jäsennystapoja, joilla osin vaikeaselkoisiakin asioita voitaisiin välittää nuorille ymmärrettävällä tavalla. Mitkä nuoren oikeuksiin ja asemaan liittyvät asiat ovat kaikkein keskeisimpiä ja miten niitä voidaan kuvata toimivasti kokonaisuuksina? Jäsennyksen pohjaksi olemme ottaneet vahvasti arvokäsityksiin kiinnittyvät perus- ja ihmisoikeudet.

Kuten kaikkien oikeuksien, myös sijoitettujen lasten ja nuorten tiedollisten oikeuksien turvaaminen on kaikkien heidän ympärillään olevien aikuisten yhteinen tehtävä. Tässä vaiheessa näemmekin yhä tärkeämmäksi miettiä sitä, miten hankkeen aikana syntyneitä ideoita ja mallinnuksia voidaan levittää siten, että ne hyödyttävät mahdollisimman monia.

Yksi tällainen keino on osana hanketta laadittava nuorten oikeuksia ja asemaa koskeva materiaali, jota työstämme parhaillaan. Kesäkuussa nuorten kanssa toteutettu intensiivinen ja mielenkiintoinen tätä koskeva työskentelyjakso antoi paljon eväitä materiaalityön jatkamiselle.

Antoisinta menneessä puolessatoista vuodessa ovatkin ehdottomasti olleet mieleenpainuvat kohtaamiset nuorten kanssa, jotka jatkuvat edelleen hankkeen loppupuoliskolla.

Iloa ja intoa syksyyn!

Reetta