Hankekuulumisia 5 2019

 

Kevään päätteeksi pääsimme työskentelemään upeiden Tampereen SOS-kehittäjänuorten kanssa. SOS-lapsikylälle iso kiitos yhteistyöstä!

Kävimme nuorten kanssa mielenkiintoisia keskusteluja nuoren tiedollisten oikeuksien merkityksestä sijaishuollossa. Mietimme yhdessä sitä, mitä eri arkisia asioita keskeiset perus- ja ihmisoikeudet turvaavat, mitkä ovat eri aikuisten roolit näiden oikeuksien turvaamisessa ja mitkä ovat nuoren omat mahdollisuudet vaikuttaa omien oikeuksiensa toteutumiseen. Haimme keskusteluissa erityisesti perhehoidon näkökulmaa.

Pyysimme nuorilta myös kommentteja nuorten oikeuksia käsitteleviin teksteihimme. Tekstien tarkoituksena on avata nuorille ymmärrettävällä tavalla sijaishuollossa erityisen tärkeiden oikeuksien sisältöä. Materiaalit tulevat sähköiseen muotoon, ja myös yleisesti käyttöön viimeistään hankkeen lopussa.

Materiaalien työstäminen nuorten kanssa jatkuu kesäkuussa yhdessä kehittämispiloteista tuttujen nuorten kanssa. Ennen lomia edessä on siis vielä mielenkiintoinen työvaihe!

Kevään aikana olemme päässeet miettimään myös omavalvonnan roolia lastenkotitoiminnassa. Näkökulma on ollut muun muassa nuorten tiedollisten oikeuksien ja osallisuuden edistämisessä. Tästä aiheesta enemmän lähiaikoina.

Kaunista kesän alkua kaikille!

Reetta

PS. Kuva on Lapinlahden keväisestä kukkaloisteesta.