Hankekuulumisia 3 2019

NOJA-hanke on jatkunut kehittämispiloteilla kahdessa eri lastensuojelulaitoksessa. Suuri kiitos Lehtisaaren nuorisokodille ja Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön yksikölle tästä mahdollisuudesta!

Molemmissa laitoksissa järjestettiin toimintaa useampana peräkkäisenä viikkona. Osa nuorista oli mukana jokaisella tapaamiskerralla, mutta mahdollista oli osallistua myös vain osaan tapaamisista. Olimme myös ennen varsinaisten toimintakertojen alkamista käyneet esittäytymässä nuorille. Ennen nuorten tapaamisia perehdytimme lisäksi yksiköiden työryhmät toiminnan tavoitteisiin ja toteutukseen. Lopuksi työskentely vedettiin yhteen nuorten ja aikuisten kanssa yhdessä.

Tunnelmamme kehittämispiloteista ovat positiiviset ja rohkaisevat! Peruslinjaukset tuntuivat toimivilta, ja nuorten kanssa päästiin keskustelemaan monista ydinasioista liittyen lastensuojelujärjestelmään ja heidän asemaansa siinä. Paljon riittää toki vielä mietittävää ja kehitettävää.

Omat kokemuksemme täydentyivät nuorilta ja aikuisilta saadulla palautteella. Palautteen perusteella yleinen arvio oli, että toiminnalla pystyttiin auttamaan nuoria ymmärtämään paremmin omaa asemaa ja oikeuksia sijaishuollossa. Ennen kaikkea tärkeä oli kuulla, että toimintaan osallistuminen oli ollut nuorille kokemuksena mieluisa. Erään nuoren sanoin: ”Natsas hyvin”.

Aikuiset kertoivat havainneensa nuorissa aktivoitumista ja uudenlaista kiinnostusta omissa asioissaan, ja yhdistivät sen toimintaan osallistumisen vaikutukseksi. Saimme näiltä sijaishuollon ammattilaisilta myös tärkeitä näkökulmia siitä, millaisia hyötyjä, mutta toisaalta myös mahdollisia ongelmia toiminnan toteuttamiseen voi liittyä. Yksi ohjaaja kuvasi ajatuksiaan seuraavasti: ”Aina olisi mahdollisuus vastakkainasetteluun, kun käydään läpi oikeuksia ja velvollisuuksia… … mielestäni toiminta ei kuitenkaan tällaista vastakkainasettelua aiheuttanut.”

Päällimmäisenä tunteena kehittämispiloteista jääkin mieleen vahva yhteinen halu lisätä nuorten osallisuutta omissa asioissaan. Siitä kiitos hienoille yhteistyötahoille!

Reetta