Hankekuulumisia 12 2018

Loppusyksy on kulunut jännissä merkeissä, sillä toteutimme marras-joulukuussa ensimmäisen NOJA-toimintakokonaisuuden helsinkiläisessä nuorisokodissa. Tunnelmat ensimmäisen pilotin jälkeen ovat iloiset ja innostuneet!

Nuorten kanssa käydyt keskustelut olivat asioiden ytimessä, ja oppimista tapahtui puolin ja toisin. Sekä nuorilta että aikuisilta saadun palautteen perusteella nuoret todella saivat toiminnasta uusia ajatuspolkuja ja oivalluksia. Nuoret kertoivat käsiteltyjen asioiden olleen heistä kiinnostavia ja toimintaan osallistuminen mieluisaa. On ollut hienoa tuntea olevansa oikeiden asioiden äärellä.

Päästyämme ensimmäistä kertaa testaamaan toiminta-ajatuksia käytännössä, saimme myös tärkeitä ideoita ja ajatuksia siihen, millaisiin seikkoihin jatkokehittämisessä tulee kiinnittää huomiota. Näiden pohdintojen pariin palaamme heti vuodenvaihteen jälkeen, kun aloitamme työskentelyn uuden lastensuojelulaitoksen ja uusien nuorten kanssa tammikuussa.

Tämä on mahdollista, sillä saimme joulukuun alussa STEA:lta tiedon hankerahoituksen jatkumisesta myös vuodelle 2019. NOJA-toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen jatkuvat siten ensi vuonna, vähintään yhtä suurella innolla.

Sitä ennen – kaunista joulun aikaa kaikille!

Reetta