NOJA ja aikuiset

NOJA-toiminnan ytimenä on nuorille järjestettävä ryhmätoiminta. Alusta asti mukana on lisäksi ollut tavoite löytää toimiva rooli ja rakenteet nuoren arjen aikuisten eli sijaishuoltopaikan työntekijöiden osallistamiselle toimintaan.

Aikuisten tietoisuus ja näkemykset nuorille järjestettävästä toiminnasta on monella tapaa tärkeitä. Ensinnäkin nuorten toimintaan motivoimisen osalta aikuisilla on keskeinen merkitys. Yhtä lailla oleellista on yhteisen tietoisuuden merkitys avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseksi. Tärkeää on myös, että nuoret voivat halutessaan keskustella työntekijöiden kanssa jälkeen päin toiminnassa käsitellyistä kysymyksistä. Nämä edellyttävät sitä, että aikuiset ovat riittävän hyvin perillä toiminnan sisällöstä ja tarkastelutavoista.

Keskustelimme keväällä kehittämiseen osallistuneiden nuorten kanssa siitä, millaisia eri näkökulmia heillä on aikuisten mukanaoloon ja mukanaolon tapoihin. Keskustelut vahvistivat ajatuksiamme siitä, että nuorten kanssa työskentelyn rinnalle on tarpeen etsiä sopivia tapoja yhdistää aikuiset mukaan toimintaan.

Tiedustelimme nuorilta lisäksi sitä, missä toimintaa olisi heidän mielestään paras tarjota; nuorten omissa asuinpaikoissa vai jossain ulkopuolisissa tiloissa. Näiden nuorten yksimielinen näkemys oli, että ehdottomasti siellä, missä nuoret asuvat!

Näiden ajatusten viitoittamana lähdemme toteuttamaan ensimmäistä pilottiamme paikan päälle lastensuojelulaitokseen loka-marraskuun vaihteessa – tiiviissä yhteistyön hengessä niin nuorten kuin sijaishuoltopaikan aikuisten kanssa.